Skip to main content

7 - Optimal operation of integrated processes. Studies on heat recovery systems

Bjørn Glemmestad

I mange industrielle prosesser er det utstrakt bruk av varmegjenvinning gjennom et nettverk av varmevekslere. Dr.ing. avhandlingen dreier seg om metoder for regulering av slike varmevekslernettverk og optimalisering slik at energien gjenvinnes i størst mulig grad. Avhandlingen ble fullført i 1997.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.