10 - Durability of Selected Membrane Materials when Exposed to Chlorine Gas

Marianne Sørflaten Eikeland

Sivilingeniør Marianne Sørflaten Eikeland (30) forsvarte 21.mai 2000 sin dr.ing-avhandling om holdbarheten til utvalgte polymere membranmaterialer når disse utsettes for klorgass. Arbeidet er utført ved membrangruppen Memfo ved Tel-Tek, med Høgskolen i Telemark og NTNU som partnere.

Ved Tel-Tek og Høgskolen i Telemark er det et svært aktivt forskningsmiljø innen såkalt membranteknologi. Membraner er både en energibesparende og en enkel, miljøvennlig metode for blant annet å rense gasser. Her utnyttes membranenes evne til å slippe gjennom visse molekyler og samtidig holde andre molekyler tilbake.

Men klor er en svært aggressiv gass, og selv om mange polymere materialer - altså i hovedsak plastmaterialer - skal være kjemiske stabile, kan påvirkninger fra gassen føre til forandringer i materialet. Eikeland har studert mekanismene som bidrar til slike forandringer i materialet og hvordan materialets evne til å separere gasser dermed endres når det brukes som membran. De utvalgte polymere materialene er silikongummi og fluorinerte polymere.

Norsk Hydro vurderer å benytte membranmoduler for å fjerne oksygen fra en prosessstrøm som består av 90-95 prosent klorgass, resten luft. Klorgassen kommer fra elektrolysen ved magnesiumproduksjonen og utnyttes videre til å lage saltsyre (HCl). Her er det nødvendig å fjerne oksygenet for å unngå at det blir dannet vann. I dag benyttes andre metoder for å separere klor og oksygen. Som rensemetode er bruk av membraner både enklere og mer elegant, samtidig som metoden ikke forringer produktet.

Avhandlingen har tittelen «Durability of Selected Membrane Materials when Exposed to Chlorine Gas» (Holbarhet til utvalgte membranmateriale når de eksponeres for klorgass). Den er utført ved Telemark tekniske industrielle utviklingsenter, med professor May-Britt Hägg som hovedveileder og dr.ing. Dag A. Eimer som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norsk Hydro og Norges forskningsråd.

Marianne Sørflaten Eikeland er sivilingeniør innen industriell miljøteknologi (1996) fra Høgskolen i Telemark. Sivilingeniørutdanningen tok hun som påbygging på det treårige ingeniørstudiet i kjemi - også det ved Høgskolen i Telemark. Hun er nå ansatt som utviklingsingeniør ved Norske Skog Research.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.