12 - Acoustic Chemometrics - Experimental Multivariate Sensor Technology and Development of System Prototypes

Maths Halstensen

Støyen i industrianlegg er langt fra bare en irriterende bieffekt. Den kan tvert om være en svært nyttig kilde til å finne ut hva som foregår inne i produksjonsprosessen. Maths Halstensen (32) fra Tel-Teks gruppe for kjemometri tar mandag sin doktorgrad ved Høgskolen i Telemark. Avhandlingen ble fullført i 2002.

Så godt som alle industrielle prosesser avgir en eller annen form for lyd og vibrasjoner. Denne lyden oppfattes i alminnelighet ofte som "støy". Avhandlingen til Maths Halstensen viser hvordan man ved hjelp av avansert multivariabel dataanalyse kan finne den informasjonen som ligger gjemt i disse "støy"-signalene, og bruke informasjonen til å forutse viktige parametre eller tilstander i produksjonsprosessen.

Avhandlingen tar for seg (liquid phase) karakterisering av sammensetningen til strømmende væskeblandinger, karakterisering av massestrøm i pneumatiske transportsystemer, karakterisering av partikkelstørrelses fordeling i pulverblandinger og prosessovervåking av av såkalte fluidiserte granuleringsprosesser.

Ved å bruke den latente informasjonen i støyen fra prosessen kan eventuelle kritiske situasjoner oppdages tidlig og dermed forhindre ukontrollerte driftsstopp. Gjennom doktorgradsarbeidet er det utviklet eksperimentelle sensorprototyper. Disse er stor grad er testet ut både i industrielle pilotanlegg og i fullskala prosesser, først og fremst ved Hydros prosessindustrianlegg på Herøya.

Maths Halstensen er utdannet høgskoleingeniør fra Høgskolen i Gjøvik og sivilingeniør fra Høgskolen i Telemark, der han var registrert ved gjennomføringen av doktorgradsutdanningen. Han er nå nylig ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark.

Hans hovedveileder har vært professor Kim H. Esbensen og med professor Sunil de Silva og professor Morten Melaaen, alle ved Avdeling for teknologiske fag i Høgskolen i Telemark, som medveiledere.

Disputasen foregikk ved Høgskolen i Telemark - Porsgrunn, mandag 14. januar 2002.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.