14 - Teoretiske og eksperimentelle studier av alternative brensler i sementovner

Ernst Petter Axelsen

Utslippene av nitrogenoksyder ved bruk av alternative brensler i sementindustrien kan reduseres med opptil tre fjerdedeler, viser sivilingeniør Ernst Petter Axelsen (36) gjennom metoder han har utviklet i sitt doktorgradsarbeid. Avhandlingen ble fullført i 2002.

31. oktober 2002, disputerer han ved Høgskolen i Telemark med avhandlingen "Teoretiske og eksperimentelle studier av alternative brensler i sementovner".

Av miljømessige og økonomiske hensyn ønsker sementindustrien å erstatte kull med alternativt brensel som blant annet foredlet avfallsbrensel og dyremel. Samfunnet genererer stor mengder fast avfall som det ikke er forsvarlig å gjenvinne som materialer, men der energien i stedet kan gjenvinnes ved forbrenning.

Norcem AS, som er den eneste sementprodusenten i Norge, har i flere år utnyttet alternative brensler til den energikrevende prosessen. Kunnskapen om forbrenning av alternativt brensel er viktig for å oppnå en bærekraftig og sunn økonomisk sementproduksjon.

Ernst Petter Axelsen har i laboratorieeksperimenter, fullskala forsøk og strømningssimuleringer studert hvordan utslippene av nitrogenoksyder (NOx) ved alternativt brensel kan reduseres ved hjelp av såkalt «reburning» og «advanced reburning».

Resultatene viser opptil 73 og 63 prosent NOx-reduksjon ved henholdsvis «advanced reburning» og «reburning».

Doktorgradsrbeidet er finansiert av Scancems "Doctors of Engineering Programme" og det er utført ved NTNU og Høgskolen i Telemark, med professor Dag Bjerketvedt som veileder.

Ernst Petter Axelsen fra Mysen er sivilingeniør (1998) fra Høgskolen i Telemark. Han har også utdannelse som rørleggermester og VVS-tekniker. Han er ansatt som forsker ved Scancem International ANS.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.