2 - Undersøkelse av segregering av partikulære materialer med spesiell vekt på bruk av segregeringstestere

Jostein Mosby

Sivilingeniør Jostein Mosby fra Mosby i Vest-Agder har tatt graden doktor ingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Avhandlingen tar for seg segregering av partikulære materialer, som pulvere, tørrstoff og bulkstoff spesielt med hensyn til bruk av segregeringstestere. Avhandlingen ble fullført i 1996.

Alle prosessindustribedrifter håndterer betydelige mengder partikulære materialer. Norsk Hydro håndterer alene 30 mill. tonn bare i Norden. På grunn av forskjell i egenskaper, spesielt størrelse, har slike materialer en sterk tendens til å skille lag, eller segrere, med forskjellige konsentrasjoner forskjellige steder i en lagrings- eller prosessenhet. Disse tendensene fører til ujevn innmating av materialer til prosessenheter, ujevn kvalitet i sluttprodukter og til dels betydelige reduksjoner i effektiviteten til produksjonsprosesser. Avhandlingen identifiserer de mekanismene som fører til segregering, beskriver testere som kan identifisere hvilke mekanismer som dominerer i hvilke situasjoner, og kartlegger mottiltak for å minske segregeringen. For første gang er det også etablert en empirisk modell som kan relatere både materialegenskaper og driftsbetingelser til forventet grad av segregering i en industriell situasjon. Arbeidet vil i vesentlig grad bidra til en utførlig dokumentasjon om segregering som er under forberedelse. Formann i arbeidsgruppen for denne oppgaven er professor Gisle G. Enstad. Bidraget fra Norge som denne og følgende avhandlinger vil representere, vil plassere oss i fronten av forskningsgrupper som arbeider med problemstillingen.

Avhandlingen har tittelen "Undersøkelse av segregering av partikulære materialer med spesiell vekt på bruk av segregeringstestere". Den er utført ved Institutt for prosessteknikk, Høgskolen i Telemark, med professor Gisle G. Enstad som hovedfaglærer og professor Sunil R. de Silva som faglig veileder. Under arbeidet med doktorgraden var Jostein Mosby også engasjert ved Tel-Teks avdeling for pulverteknologi (POSTEC).

Jostein Mosby ble utdannet sivilingeniør ved Høgskolen i Telemark, i 1991. Han er ansatt som prosessingeniør ved Norton AS i Lillesand.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.