20 - Hydraulic jumps in horizontal two phase pipe flow

Jon-Are Julshamn

Faren for alvorlige uhell kan øke, og produksjonsutstyr må overdimensjoneres som følge av såkalt slugstrømning. Sivilingeniør Jon-Are Julshamn (35) fra Stavanger ser på dette i doktoravhandlingen for graden dr.ing. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. Avhandlingen ble fullført i 2006.

Mer nøyaktige modeller
Studiene av gassinnblanding i denne typen strømning vil bidra til å gjøre de matematiske modellene for flerfase strømningssimulering mer nøyaktige. Bruk av disse dataene sammen med eventuelle nye modeller vil kunne bidra til å forlenge levetiden til oljefelt og til å øke sikkerheten på oljerigger og mottaksanlegg på land. Forskningsarbeidet til Julshamn har tatt utgangspunkt i såkalte hydrauliske sprang, som har mange likhetstrekk med slugstrømning, og han har sett spesielt på innblanding av gass i det hydrauliske spranget.

Verdifull kunnskap
Forskningsarbeidet er basert på eksperimentelle forsøk og analyse av data. Analysearbeidet fremskaffet verdifull kunnskap om oppførselen til hydrauliske sprang. Det ble gjort en inngående analyse av hvordan de ytre fysikalske grensebetingelsene samt væskeegenskapene påvirker trykkspranget og luftinnblandingen over et hydraulisk sprang. En matematisk modell ble utviklet for å beregne trykkdifferansen.
Avhandlingen
Avhandlingen har tittelen "Hydraulic jump in horizontal two phase pipe flow / Hydraulisk sprang i horisontal flerfase rørstrømning". Arbeidet er utført ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Høgskolen i Telemark med professor Morten Chr. Melaaen som hovedveileder og professor II Ruben Schulkes som medveileder. Abeidet har vært gjennomført som et samarbeid mellom Hydro, Tel-Tek og Høgskolen i Telemark. Det er finansiert av Hydro Porsgrunn.

Jon-Are Julshamn er sivilingeniør (2000) fra Høgskolen i Telemark, Avdeling for teknologiske fag. Han er ansatt som prosessingeniør ved Aker Kværner Offshore Partner.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.