21 - Material Distribution and Interface Detection using EIT (Deteksjon av material fordeling og grenseflater ved bruk av EIT)

Kjell Joar Alme

Både i forskning og industrielle sammenhenger kan det være nødvendig å foreta ikke-inntrengende målinger på prosessutstyr for å kunne si noe om hvordan prosessen oppfører seg. Kravet om ikke-inntrengende målinger ligger til grunn når de mekanismene som en ønsker å studere ikke skal påvirkes nevneverdig av selve målingen. Doktorgradsarbeidet har tatt for seg bruk av en slik type måleteknologi for å hente informasjon om materialfordelingen inne i prosessrør.

Elektrisk Impedans Tomografi (EIT) er en måle- og instrumenteringsteknologi som baserer seg på at ledende elektroder monteres rundt (eller på overflaten til) selve prosessen som skal overvåkes. Ved å eksitere noen av elektrodene med elektrisk energi, og å måle det elektriske signalet som oppstår på de resterende elektrodene, kan en estimere materialfordelingen på innsiden av prosessutstyret. Ved å benytte seg av ulike metoder kan en regne seg frem til tverrsnittsbilde (tomogram) av materialfordelingen.

Doktorgradsarbeidet har tatt for seg bruk av EIT målinger på strømninsprosesser, hvor målingene er benyttet sammen med estimeringsmetoder for å avbilde ulike strømningsregimer som kan oppstå inne i rør. Samme teknikk er benyttet for å estimere grensesnittene mellom ulike væskekomponenter i horisontale rør-separatorer. I tillegg til dette er det gjort en studie hvor en ser på hvorden selve bilderekonstruksjonen påvirkes av ulike måter å foreta målingene på.

Arbeidet er gjort ved Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter (Tel-Tek), i samarbeid med Høgskolen i Telemark og NTNU. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.