29 - Mass Transfer Kinetics of Carbon Dioxide into Concentrated Aqueous Solutions of Monoethanolamine

Ying Jiru

Økning av CO2 konsentrasjon i atmosfæren er den viktigste miljøutfordringen til vårt globale samfunn. Alle planer for reduksjon av CO2 utslipp bygger på CO2 fangst og lagring (CCS) som ’umiddelbar respons’ teknologi.

Gas-væske absorpsjonsteknologi er ansett av mange til å være fangstteknologien for tidlig storskala utplassering. Detaljkunnskaper om relevante kinetiske og termodynamiske fenomen er en forutsetning for å lage et mest mulig optimalt prosessdesign som igjen er nødvendig for å få kostnadene til å bli lavest mulig.

PhD prosjektet setter fokus på eksperimentelle målinger av kjemiske reaksjonshastigheter, diffusjonsfenomen, gassoppløseligheter og fysikalske data nødvendig for prosessdesign. I løpet av arbeidet slike målinger utført og behørig bearbeidet fra et teoretisk ståsted slik at alle data er klargjort for videre anvendelse. Resultatene vil inngå som underlag i matematiske modeller for simulering av fangst av CO2 fra røkgass. Arbeidet er publisert i anerkjente fagtidsskrift.

Dette doktorgradsstudiet er gjennomført som et samarbeide mellom Høgskolen i Telemark og Tel-Tek. Disputasen ble avholdt ved Høgskolen i Telemark 15. februar 2013.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.