3 - Gass-Partikkelstrømninger

Eirik Manger

Siviling. Eirik Manger leverte i juli dr.ing.-avhandlingen sin for bedømmelse. Doktordisputasen finner sted ved Høgskolen i Telemark, avdeling for teknologiske fag (HiT-TF) i Porsgrunn. Tema for avhandlingen er Modellering og simulering av gass/partikkel strømning med anvendelser innen pneumatisk transport. Avhandlingen ble fullført i 1996.

Forskningsarbeidet er gjort i løpet av en fireårs periode og er gjennomført innenfor et forskningsprogram kalt Smogasol. Arbeidet er gjennomført ved forskningsstiftelsen Tel-Tek og Institutt for prosessteknologi ved HiT-TF i Porsgrunn. Programmet er finansiert av Norges forskningsråd.

Doktorgradsarbeidet er gjort i samarbeid med forskere fra Tel-Teks pulverteknologi-avdeling og Sintefs avdeling for metallurgi i Trondheim. Professor Bjørn H. Hjertager og professor Sunil de Silva, begge tilknyttet Institutt for prosessteknologi ved HiT-TF og Tel-Tek, har vært henholdsvis hovedveileder og faglig veileder. Arbeidet har bestått i å utvikle en avansert datamaskinmodell for å beskrive strømningsprosessene som foregår ved transport av partikler. For å verifisere modellen har Manger anvendt data fra eksperimenter gjort ved HiT/Tel-Tek og litteraturdata.

Eirik Manger er utdannet sivilingeniør, industriell matematikk fra Norges tekniske høgskole (NTH), 1990 og er fra august 1992 ansatt ved forskningsstiftelsen Tel-Tek i Porsgrunn. Han er nå ansatt ved Norsk Hydro, Forskningssetnteret.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.