8 - Lattice Boltzmann-metoden for strømningssimulering av kjemiske reaktorer

Paal C. Friberg

Tredimensjonale matematiske modeller for hvordan gass og væske strømmer i bioreaktorer, er temaet som sivilingeniør Paal C. Friberg tok doktorgraden på ved Høgskolen i Telemark i 1998. Gjennom disse modellene simulerer han gass- og væskestrømming i det som innen prosessindustrien betegnes som boblereaktorer og tankreaktorer.

Modellen er også utvidet til å kunne simulere biokjemiske reaksjoner. Bioreaktorer brukes i en lang rekke ulike prosessindustrier, og spesielt mye innen farmasøytisk industri. Gjennom modellene som Paal C. Friberg har utviklet, er det mulig på et tidlig tidspunkt å forutsi hvordan reaktorene vil oppføre seg i produksjonsprosessen. Forskningsarbeidet er gjort i løpet av en treårsperiode, og er gjennomført innenfor et europeisk forskningsprogram om bioteknologi.

Arbeidet er utført ved institutt for prosessteknologi ved Avdeling for teknologiske fag i HiT og i forskningsstiftelsen Tel-Tek. Prosjektet er finansiert av EU kommisjonen, og er gjort i samarbeid med forskere fra 12 europeiske forskninggrupper fra England, Irland, Nederland, Sveits, Tyskland og Sverige. Han er den sjette kandidaten som disputerer for dr.ing. graden innenfor fagområdet strømningsprosesser ved Institutt for prosessteknologi. Doktorgradsutdanningen i HiT er et samarbeid med NTNU.

Paal C. Friberg er 29 år (pr 1998) og oppvokst i Porsgrunn. Han er utdannet ingeniør i kjemi i 1993 og sivilingeniør i industriell miljøteknologi i 1995 fra Høgskolen i Telemark. Han har vært og er ansatt som stipendiat ved Tel-Tek fra juni 1995. Professor Bjørn H. Hjertager tilknyttet Institutt for prosessteknologi ved HiT-TF og Tel-Tek, har vært hovedveileder og forskningsleder Tron Solberg, Tel-Tek, har vært medveileder for Fribergs dr.gradsarbeid. Prøveforelesningens tema var "Lattice Boltzmann-metoden for strømningssimulering av kjemiske reaktorer".

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.