9 - Multivariate Image Regression (MIR) for quantitative predictions

Thorbjørn Tønnesen Lied

Sivilingeniør Thorbjørn Tønnesen Lied har til forsvar for graden Doktor Ingeniør levert inn avhandlingen "Multivariate Image Regression (MIR) for Quantitative Predictions? Prototype Software Implementation and Selected Industrial-Technological Pilot Studies" ved NTNU/ Høgskolen i Telemark, Avdeling for teknologiske fag. Avhandlingen ble fullført i 2000.

Bildeanalyse benyttes i dag i stadig større utstrekning innen en rekke felter som f.eks. medisin, industriell overvåkning, monitorering av hav- og landbruk, astronomi osv. Felles for den teknologiske utviklingen innen disse feltene er at det benyttes stadig mer avanserte instrumenter til bildefangst. I tillegg til visuell informasjon, kan opplysninger som f.eks. temperatur eller overflatekarakteristika beskrives i bildeform. Dessuten kan den visuelle informasjonen (det lyset som øyet oppfatter) deles opp i mange snevre bånd av det elektromagnetiske spektrum, slik at et bilde egentlig består av en hel rekke bilder som hver representerer sitt bestemte spektrale bånd. Slike bilder kalles multivariate eller multispektrale bilder.

Avhandlingen tar for seg hvordan denne typen bilder best bør analyseres med metoder som ikke tilsvarer de man benytter for tradisjonelle en-kanals bilder. Gjennom statisktiske regresjons-metoder som f.eks. Partial Least Squares (PLS) som bl.a. er kjent fra kjemometrisk analyse av f.eks. spektroskopiske data, kan informasjon i bildet hentes ut på en meget robust og anvendelig måte. Avhandlingen tar også for seg validering av regresjonsmodeller basert på multivariate bilder, et tema som trenger særlig oppmerksomhet pga. bildenes beskaffenhet.

Avhandlingen viser til slutt hvordan metodene kan benyttes som et ledd i å undersøke forekomsten av ulike enheter som er blandet sammen med andre. Eksempler er hentet fra næringsmiddelindustrien, der bl.a. visuell inspeksjon av fettinnholdet i kjøttdeig er behandlet. Andre eksempler tar for seg blandinger av ulike partikler (pulver, pellets osv.) i forskjellige konsentrasjoner, og hvordan man kan måle forekomsten av det ene i forhold til det andre.

En stor del av arbeidet har bestått i å utvikle dataprogrammer for denne typen analyser, da slike programmer ikke er tilgjengelig på markedet i dag. Det foreligger planer for videreutvikling og kommersialisering av disse.

Professor Kim Esbensen ved Avdeling for teknologiske fag i Høgskolen i Telemark har vært veileder i doktorgradsarbeidet. Under hele stipendiatperioden har Torbjørn Tønnesen Lied vært ansatt i forskningsstiftelsen Tel-Tek i Porsgrunn.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.