Prosjekter

Kort beskrivelse av våre viktigste, pågående og gjennomførte prosjekter. NB! Listen er for tiden under opparbeiding, og flere og flere prosjekter vil fortløpende bli presentert i tiden fremover.

Mer effektiv håndtering av borekaks offshore

Dette prosjektet har som mål å frembringe ny kunnskap om håndtering av prosessen med boreavfall (borekaks).

Les mer

Cloud point measurements - Modified ASTM D2500-11 Cloud point method for polymers-in-water – New measurements

Blakkingspunkt målinger av syv ulike polymerer (Flopaam 5115SH, AN125, Flopaam 3630S, VP 9131, Kypam 7SH, Terraflux, Xanthan) utført ved temperaturer opp til 95 ° C.

Les mer

Fully integrated Regenerative Carbonate Cycle (FIRCC) - Forstudie

Regenerative Carbonate Cycle (RCC) er en lovende kostnadseffektiv CO2-fangstteknologi. Prinsippet er basert på at kalsiumoksid binder seg til CO2 i røykgassen i en eksoterm reaksjon (karbonering).

Les mer

Economically efficient and socially accepted CCS/EOR processes – PRO_CCS

Det finnes flere teknologiske løsninger for CO2-fangst, transport og lagring, men det bør bemerkes, at anvendelsen av CCS basert på onshore transport og deponering for tiden er vanskelig av to hovedgrunner:

Les mer

Bærekraftig bruk av Energibærere i Kattegat / Skagerak (KASK) Region

Dette prosjektet har som målsetning å undersøke forbedring av energieffektivitet og storskala integrasjon av fornybar energi som kan bidra til økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av Kattegat-Skagerak region (KASK).

Les mer

CO2 Capture Test Facility at Norcem Brevik, Project phase II Test Step 1 - Work package: Benchmark Analysis

Et testanlegg for CO2-fangst i sementindustrien bygges ved Norcems sementfabrikk i Brevik, Norge.

Les mer

VRI Telemark 2014-2016

VRI Telemark er et prosjekt som skal fremme bærekraftig attraksjons- og innovasjonskraft  i kunnskapsintensive og opplevelsesrettede næringer. Prosjektet skal bidra til økt innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

Les mer

NORDICCS

NORDICCS er en virtuell CCS nettverksplattform som tar sikte på å øke distribusjon og kommersialisering av karbonfangst og lagring (CCS) i Norden.

Les mer

EDDiCCUT (Environmental Due Diligence of CO2 Capture and Utilization Technologies)

EDDiCCUT er et 4-årig prosjekt med formål å systematisk vurdere livssyklusen til miljøtiltak av nåværende og ny CO2-fangst og utnyttelsesteknologier (CCT & CCU).

Les mer

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.