EDDiCCUT (Environmental Due Diligence of CO2 Capture and Utilization Technologies)

EDDiCCUT er et 4-årig prosjekt med formål å systematisk vurdere livssyklusen til miljøtiltak av nåværende og ny CO2-fangst og utnyttelsesteknologier (CCT & CCU).

Prosjektet består av store mengder FoU-arbeid på ulike CO2-fangstteknikker, ogteknisk-økonomisk evaluering av CCS.
Ved å gjøre dette, vil prosjektet, på den ene siden:

  • adressere utfordrende systemgrense-definisjoner som kreves for å gjøre det mulig å gjøre konsistente sammenligninger av CCT og CCU

og, på den annen side:

  • integrere teknisk ytelse,usikkerhet, kostnadsestimering og livsløpsregnskaps-datainnsamling for å sikre konsistens og forbedre kvaliteten.

Totalt henviser vi til dette som en miljø "due diligence" vurdering.

For å gjøre dette, har prosjektet som mål å utvikle og anvende en systematisk tilnærming som gjør bruk aveksisterende verktøy og metoder. Spesielt vil prosjektet legge stor vekt på harmonisering av prosedyrer for teknologivurdering, kostnader og materiell estimering og livsløpsvurdering. Konsistent analyse garanterer at disse er fullt kompatible. Behandling av usikkerhet, både i data som brukes, og om kunnskapsnivået der data genereres (f.eks gjetninger, antakelser basert på analoge situasjoner, empiriske data basert på eksperimenter), vil bli gitt stor oppmerksomhet. Resultatene som genereres i prosjektet skal gi kunnskap og prosedyrer for å innhente kunnskap for å støtte FoU, investeringer, politiske beslutninger og prioriteringer.

Arbeidet i prosjektet er delt inn i en ledelsesoppgave og fire teknisk earbeidspakker, som hver arbeider med et forskningsområde (RA1 til RA4). En skjematisk fremstilling av prosjektet er vist nedenfor:

 

Prosjektleder og kontaktperson

Ragnhild Skagestad

Varighet

2012 - 2016

Samarbeidspartnere

NTNU, Utrecht University

Finansiør

Gassnova, EON, Shell, Barat Petroleum, Siemens

Tel-Tek P.no.

2212040

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.