Bærekraftig bruk av Energibærere i Kattegat / Skagerak (KASK) Region

Dette prosjektet har som målsetning å undersøke forbedring av energieffektivitet og storskala integrasjon av fornybar energi som kan bidra til økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av Kattegat-Skagerak region (KASK).

Detaljerte undersøkelser innen  forbedring av  energieffektivitet i nøkkel industrier og i eksisterende bygg strukturer vil bli gjennomført. I tillegg vil det gjennomføres en studie av integrasjon av vind / fornybar energi i dagens strømnett.

Mulige utviklingsveier vil bli undersøkt med utgangspunkt i dagens energisituasjon for å vise hvordan energisystemet i regionen kan utvikles på sikt for å skape et mer bærekraftig system på kort (2020), medium (2030) og lang (2050) sikt.

Prosjektet er delt i fire forskjellige arbeidsområder:

  1. Database generering av energisystemer i regionen og opprettelse av et referanse energisystem for regionen.
  2. Energi dybdeanalyse av regionens energisystem på tre områder.
  3. Kartlegging av forslag til et mer effektivt og bærekraftig energisystem samt detaljerte studier på tre utvalgte områder.
  4. Intern og ekstern kommunikasjon.

Publikasjoner

KASK presentation, Prosin 13.08.2013

Paper presented at the 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems in Dubrovnic, Croatia 22-27 September 2013

Web-side

http://kask-energy.eu/

Prosjektleder og kontaktperson

Varighet

Januar 2013 -  Januar 2015

Samarbeidpartnere

Chalmers Tekniska Högskola, Telemarkfylkeskommune, Västra Götalandsregionen Miljönämnden, Gøteborg Energi, ELFORSK, Preem

Tilknyttede partnere: INEOS Bamble, Telemark University College, ERAMET Norway, Norcem

Finansiør

Interreg IV A

Tel-Tek P.no.

9313010

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.